خبرخوان ای نیازمندی - 1 سال پیش - 6 بازدید
آگهی رایگان | تماس با ما | اخبار مرتبط | منبع خبر | نیازمندی

نقدی بر ادعای مذاکره امام حسین (ع) با عمر سعد

مطالبی که از سوی یک سخنران مطرح شده، مرا بر آن داشت تا در نقد آن، چند سطری بنویسم. آنچه مرا موظف به نوشتن کرد این بود که مطالب مذکور دروغی بزرگ و تحریفی خطرناک است.