آیت‌الله عیسی قاسم تاکید کرد که باید نگاه نظام حاکم بحرین به مردم به صورت آشکار تغییر کند. ...