ساری- ایرنا- 13 مسافر مازندرانی که پنجشنبه شب در یک حسینیه در شهر رستمکلا واقع در شرق مازندران اسکان موقت گرفته بودند بر اثر گازگرفتگی به بیمارستان ان ...