بجنورد- ایرنا- حاشیه نشینان شهر 25 هزار نفری آشخانه مرکز شهرستان مانه و سملقان که با بیش از 5 درصد بالاترین آمار رشد جمعیتی استان را در سال 95 نسبت به ...