در معاینه هفته پیش، وزن ترامپ ۱۱۰ کیلوگرم بود. اوائل سال ۲۰۱۸ وزن رئیس‌جمهوری آمریکا ۱۰۸ کیلوگرم بود. ...