در ساخت و ساز این شکلات گرانقیمت همچنین به سبک ساخت شراب‌های قدیمی به مساله سن و سال شکلات هم توجه شده و بنا دارند شکلات‌هایی با ماندگاری بالا تولید ش ...