رسانه ها از توقف پروازها در فرودگاه بین المللی دبی خبر می دهند. ...