رییس کنفدراسیون صادرات گفت: ما معتقدیم بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور یک مطالبه به حق دولت است، اما درخصوص شیوه‌های بازگشت ارز با دولت ...