باشگاه مس کرمان برای پایان همکاری با نادر دست‌نشان با چالش مواجه شده است. ...