۵ مجروح حادثه تروریستی زاهدان در بخش مراقبت‌های ویژه هستند ...