روسیه به توافقش با اعضای اوپک و غیر اوپک پایبند است ...