عیسی فرهادی: در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی نیازمند مشارکت شهروندان هستیم. ...