سخنگوى وزارت کشور تعیین سهیه ویژه برای زنان در فهرست‌‌های انتخاباتی احزاب و جبهه‌ها طبق لایحه جامع انتخابات خبر داد. ...